Even voorstellen

Welkom bij BSO Tranquilo!

Het gezicht en verhaal achter

BSO Tranquilo

Hallo, mijn naam is Suzanne Obdam. Wat leuk dat je op mijn website kijkt! Ik vertel je graag wat meer over mezelf, mijn gezin en het ontstaan van BSO Tranquilo. 


Ik ben 49 jaar oud, getrouwd met Fred en moeder van 2 kinderen: Mick (24 jaar) en Thirsa (23 jaar). Ik was al gastouder voordat ik zelf kinderen kreeg en dat ben ik altijd gebleven. Onze kinderen zijn dus opgegroeid met oppaskinderen om hen heen.


In de eerste jaren was ik de vaste gastouder van maar 1 of 2 gezinnen tegelijk, met kinderen tussen de 0 en 8 jaar, maar in 2008 kwam ik erachter dat je ook als zelfstandig ondernemer gastouder kon zijn, met een echt bedrijf dat ingeschreven kon staan in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Dat leek me een mooie stap, mijn eigen bedrijf!


Een speurtocht naar informatie begon en in 2009 werd Kinderopvang Kiekuhboe 'geboren'. Al snel stroomden de aanvragen voor opvang binnen en werd het elke dag gezellig druk. Zo druk, dat ik mijn man Fred uitnodigde om ook gastouder te worden en om samen te werken. Opnieuw zochten we het een en ander uit, Fred schoolde zich bij en in 2011 werd ons bedrijf een vof.


We hadden een unieke situatie: een kleinschalige, huiselijke opvang met 2 gastouders tegelijk, op een groepje van maximaal 6 kinderen. Ouders kozen heel bewust voor onze opvang omdat we samen veel service konden bieden, er was bijvoorbeeld alle tijd voor flesjes, zindelijkheidstraining, knutselen, spelletjes en uitstapjes. Ook een bso-kindje uit school halen was makkelijker, de andere kinderen hoefden niet per se mee, en konden bijvoorbeeld gewoon lekker blijven slapen.


We hebben 7 jaar samengewerkt. In die gezellige jaren ontdekten we dat ik het meest naar de oudere kinderen toe trok, naar de drie-plussers en de bso-kinderen. Terwijl Fred het liefst bij de kleintjes ging zitten, ging ik graag iets leuks doen met de oudere kinderen. Een mooie verdeling dus! En zo zagen we diverse kinderen komen en gaan in de opvang.


Maar in het najaar van 2017 moesten we opnieuw afscheid nemen van 4  kinderen die 4 jaar werden en naar school gingen. Dat ging me aan het hart want je gaat je toch aan de kinderen hechten. Ondertussen begon het bij Fred te kriebelen: hij wilde eigenlijk wel terug de verkoop in, wat zijn werk was voordat hij gastouder werd.  Dat zette mij ook aan het denken,  het werd duidelijk tijd voor verandering en nieuwe uitdaging!


We hebben dus een paar knopen doorgehakt: Fred ging weer op zoek naar een baan buitenshuis en ik ging mijn hart volgen om puur bso-gastouder te worden.  Fred heeft in 2018 en 2019 gewerkt bij Dijkman Muziek in Alkmaar en is in 2020 bij PWN gaan werken als huismeester, een ommezwaai waar hij enorm van geniet.

De vof is weer een eenmanszaak geworden en BSO Tranquilo is met veel enthousiasme aangemeld bij de Kamer van Koophandel :-) 


Voor mij was 2018  een overgangsjaar, waarin ik langzaamaan afscheid nam van de kinderen in de dagopvang, om me alleen te gaan richten op de opvang van schoolgaande kinderen. Ik ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb, want ik vind het enorm gezellig  met ze!


Onze eigen kinderen zijn inmiddels al zo groot dat ze door studie en werk nog maar weinig thuis zijn. Maar ook zij hebben zich gehecht aan diverse kinderen en zijn altijd vriendelijk en belangstellend naar de kinderen die bij ons komen spelen. Onze dochter schreef als recensie: "Het is een hele leuke en gezellige opvang! Er wordt elke dag wel wat leuks gedaan en de kinderen vinden het super hier. Ik ben blij dat het altijd zo gezellig is hier in huis!" En dat ben ik helemaal met haar eens :-)

Wie ben ik

Mijn hobby's

'Geniet van je vrije tijd' is een van mijn motto's voor BSO Tranquilo. Daarom ging ik voor mezelf ook eens opschrijven wat mijn hobby's zijn, wat doe ik zelf graag in mijn eigen vrije tijd? Het werd een hele lijst, die ik even in een vrolijke woordwolk heb gezet. Wil je weten wat voor mens ik ben en waar ik blij van word? Klik het plaatje hiernaast maar eens aan, en vraag gerust eens naar wat meer uitleg tijdens een kennismakingsgesprek.

Wie ben ik

Mijn studies

In 1993 heb ik mijn atheneum-diploma gehaald. Daarna heb ik een jaar Pabo gedaan, wat ik enorm leuk vond, maar 30 kinderen tegelijk was me net iets te veel van het goede (echt, ik heb zo veel respect voor leerkrachten!). Ook SPH was niet helemaal wat ik zocht. Vervolgens heb ik een opleiding gedaan voor Leidster Kinderopvang, ben ik gastouder geworden en heb ook invaldiensten gedraaid bij diverse kinderdagverblijven en bso's in Haarlem. In 2010 heb ik hard gewerkt voor het diploma Pedagogisch Werk op MBO-niveau 3 met een deelcertificaat voor niveau 4. Uiteraard heb ik ook een EHBO-diploma    en volg  ik jaarlijks opfrislessen.


Daarnaast heb ik heel veel cursusavonden bezocht die werden verzorgd door de gastouderbureaus waar ik mee samenwerk. Bijvoorbeeld trainingen over interactie met kinderen die anders reageren, over observeren: op zoek naar welbevinden, over hygiëne, brandpreventie, moeiteloos opvoeden, logopedie, het aanleren van sociale vaardigheden, positief communiceren en nog véél meer.

De training ZaaiGoed in najaar 2017 (4 avonden) was bijvoorbeeld heel interessant! Met ZaaiGoed verandert jouw rol als opvoeder van politieagent of scheidsrechter naar tuinman. Een tuinman zaait op het juiste moment en is zich bewust van de verschillende behoeften van plantjes. Een tuinman schept de optimale omstandigheden om de unieke kwaliteiten tot bloei te laten komen. Als je doorkrijgt wat je zaait bij kinderen en de keuzes die je daarin hebt, wordt opvoeden iets wat je bewust gaat inzetten. De methode ZaaiGoed gebruikt 28 positieve, activerende boodschappen, om een stevige basis te zaaien bij een kind. Een aanrader!


In 2018 ben ik begonnen met 2 trainingsavonden over de 6 pedagogische interactievaardigheden. Welke zijn dat en wat houden ze in?

1. Sensitieve responsiviteit: pik je de signalen van kinderen op en reageer je op een goede manier? Ben je een veilige haven?

2. Respect voor autonomie: krijgen de kinderen ruimte en worden zij gestimuleerd om dingen zelf te doen, op hun eigen manier?

3. Structureren en grenzen stellen: hoe maak je duidelijk wat er van kinderen wordt verwacht en hoe gaan zij zich daaraan houden?

4. Ontwikkelingsstimulering: op welke manier stimuleer je de motorische, cognitieve, creatieve en taalvaardigheden van kinderen?

5. Praten en uitleggen: hoe communiceer je met de kinderen? Kun je aansluiten bij hun leefwereld, begripsniveau en interesses?

6. Begeleiden van interacties tussen kinderen: hoe stimuleer je de relaties en onderlinge verbondenheid tussen de kinderen in de groep? Kun je ruzies in goede banen leiden maar ook positieve interacties opmerken en belonen?


Ik houd ervan om te blijven leren en mijn horizon te verbreden. Ik krijg daar nieuwe energie van! Daarom ben ik in 2023 begonnen aan een opleiding bij de Total Balance Academy, om me na een basisjaar vol leerstof over o.a. gesprekstechnieken, praktische vakkennis omtrent coaching en maandelijkse oefendagen, te gaan specialiseren in gezinscoaching en relatietherapie. De eerste jaren zal ik dit náást de opvang doen, en ik wil hiermee doorgroeien naar een eigen praktijk. Ik help ouders graag om met elkaar verbonden te blijven, en om rust en vrede te ervaren, ook in de drukte van het leven. Een soort Tranquilo voor volwassenen dus! :-)

Wie ben ik

Normen, waarden en visie

Er zijn diverse dingen die ik heel belangrijk vind in de opvang,  wat betreft de omgang met elkaar en met de omgeving.  Deze normen en waarden streven we hier na, dit zijn de speerpunten van mijn pedagogisch beleid. Ik heb het over:


  • respect hebben voor elkaar, en vriendelijk taalgebruik in de opvang
  • elkaar helpen en luisteren naar elkaar, rekening houden met elkaar
  • samen plezier maken is heel belangrijk, net als je veilig voelen bij elkaar
  • kom je ergens niet uit, bijvoorbeeld bij conflicten? Samen bedenken we een oplossing
  • een ander expres pijn doen (met woorden of fysiek geweld) mag absoluut niet!
  • gaat er iets niet goed? We praten met elkaar, hoe kan het beter?
  • je mag een eigen mening hebben. Wat vind jij belangrijk en goed? Vertel maar!
  • heb respect voor de natuur: plaag dieren niet en laat planten heel
  • heb respect voor andermans eigendommen: ga voorzichtig om met wat niet van jou is
  • kinderen krijgen regelmatig een complimentje als ze iets goeds doen of goed proberen. Zo wordt positief gedrag benadrukt. Ik verwacht echter dat de kinderen naar me luisteren bij ongewenst gedrag, op basis van respect voor elkaar. Ik zal ze rustig aanspreken en vertellen welk gedrag ik wél graag zie. 


Door deze 'spelregels' kunnen we een warme en gezellige sfeer hebben in de opvang, en komen kinderen graag, omdat ze gezien en gehoord worden, ze mogen er zijn!


De methode How2talk2kids is hierbij heel interessant. De methode pleit voor goede, effectieve communicatie met kinderen waarbij je je echt inleeft in hun gevoelens, en die beschrijvend benoemt zonder die te veroordelen, zodat kinderen zichzelf beter leren begrijpen en hun emoties onder woorden leren brengen, maar zich ook beter leren inleven in anderen.  Waarbij zowel de opvoeder als het kind zich echt gehoord voelen en er aan wederzijds respect gebouwd wordt. Waarbij kinderen binnen grenzen autonoom mogen zijn, waarbij ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag en zelf met oplossingen komen bij problemen.   


De Triple P methode in de opvoeding spreekt me ook aan. Het staat voor Positief pedagogisch programma (ook wel positive parenting program), en heeft een vijftal basisprincipes:

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden

2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning

3. Een aansprekende discipline hanteren (met duidelijke regels)

4. Realistische verwachtingen hebben van het kind

5. Als opvoeder goed voor jezelf zorgen.


Mijn sterkste kant als gastouder is dat ik het leuk vind om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ik vind het een mooie uitdaging om een kind spelenderwijs van alles te leren, te laten ervaren, en over allerlei zaken te laten nadenken. Ik  signaleer wat een kind nodig heeft om zich hier prettig te voelen en zorg dat ik materialen heb om aan te sluiten bij de ontwikkeling en interesses van de kinderen.  Dat betekent ook dat ik regelmatig nieuw speelgoed koop, waar zowel de kinderen als ikzelf van genieten :-) 


Ik heb op deze pagina heel veel over mezelf verteld. In een kennismakingsgesprek hoor ik graag ook wat jij als ouder belangrijk vindt, wat voor jou werkt of niet, en of mijn normen, waarden en opvoedstijl aansluiten. Graag tot ziens bij BSO Tranquilo!

Zorgeloos

opgroeienZorgeloos ontwikkelenZorgeloos

ont-moeten© Copyright 2024 BSO Tranquilo